Zmiany w kursowaniu autobusów MKS od 1 stycznia

Od 1 stycznia MKS wprowadza zmiany związane z reorganizacją numeracji linii autobusowych w Skarżysku. W skrócie i najprościej mówiąc, chodzi o wydzielenie z poszczególnych linii kursów wariantowych i oznaczenie ich osobnym numerem. Zmienią się również trasy podstawowe części linii, w związku z czym godziny odjazdów wybranych kursów ulegną przesunięciu. Oprócz tego wprowadzone zostaną inne drobne zmiany w rozkładach – związane głównie z wnioskami mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem zmian.

DZIEŃ ROBOCZY

LINIA 1:

– kursy z Łyżew /Cmentarz o godz. 07:02, 09:20 i 11:35 oraz z ul. Norwida /Poczta o godz. 07:24, 09:44 i 11:57 nie będą wykonywane w okresie wakacji.

LINIA 6:

-wydzielenie z linii 16 linii wykonującej w dni robocze kurs na trasie:
BAZA MKS  – 1 Maja – Piłsudskiego – Niepodległości – Legionów – Krakowska – JODŁOWA
– odjazd z Bazy MKS o godz. 05:52 (zamiast 05;37 jak dotychczas)

LINIA 7:

– zmiana trasy podstawowej na: SZYDŁOWIECKA – SŁONECZNA – oznacza to wydłużenie wszystkich kursów z Dworca Gł. do pętli przy ul. Szydłowieckiej, a także wycofanie kursów  tej linii z pętli przy Przychodni Kolejowej (zostaną zastąpione kursami linii nr 15).
– kursy z ul. Szydłowieckiej o godz. 16:58, 19:50 przez cały rok oraz o godz. 21:23 w okresie wakacji zostają wydłużone do ul. Kilińskiego.
Poza okresem wakacji kurs o godz. 21:23 z ul. Szydłowieckiej będzie wykonywany tak jak dotychczas do ul. Słonecznej.
– odjazdy autobusów z ul. Kilińskiego: 17:26, 20:21 przez cały rok oraz o godz. 22:01 w wakacje.
– kurs o godz. 06:30 z Dworca Gł. do Skałki Z-3 oraz o godz. 06:50 ze Skałki Z-3 będą wykonywane jako linia nr 15.
– kursy wykonywane do ul. Ekonomii Z-2 będą oznaczone jako linia nr 8.

LINIA 8:

– uruchomienie nowej linii, wydzielonej z linii nr 7 na trasie:
SZYDŁOWIECKA – Dworzec Gł. – Sokola – Wiejska – Armii Krajowej – Piłsudskiego – Norwida – Metalowców – Legionów – Ekonomii – EKONOMII Z-2
– w ramach tej linii wykonywane będą dwa kursy, obsługiwane dotychczas przez linię nr 7:
14:25 i 22:35 z ul. Szydłowieckiej
15:10 i 23:10 z ul. Ekonomii Z-2

LINIA 13

– wydzielenie z linii 14 kursów na trasie z ul. Szydłowieckiej do Młodzaw.
– w dni robocze linia będzie obsługiwać następujące kursy, wykonywane dotychczas jako linia 14:
19:00 przez cały rok i 20:00 w okresie wakacji z ul. Szydłowieckiej
17:30, 19:25 przez cały rok i o godz. 20:30 w okresie wakacji z Młodzaw

LINIA 14:

– skierowanie wszystkich kursów do Przychodni Kolejowej
– kursy z Młodzaw o godz. 14:55 i Przychodni Kolejowej o godz. 15:25 zostają przesunięte odpowiednio na godz. 15:00 z Młodzaw i 15:30 z Przychodni Kolejowej.
– kurs o godz. 07:03 z Przychodni Kolejowej będzie wykonywany w ramach linii nr 20.

LINIA 15:

– wydłużenie wszystkich kursów do Przychodni Kolejowej oraz do Skałki Z-3.

LINIA 16:

– wszystkie kursy będą wykonywane na trasie z ul. Jodłowej do Przychodni Kolejowej.
– wycofanie porannego kursu przez os. Bór.
– godziny odjazdów:
ul. Jodłowa: 06:10, 07:25, 14:25
Przychodnia Kolejowa: 06:40, 13:48

LINIA 17:

– uruchomienie nowej linii, wydzielonej z linii nr 22, wykonującej kursy na trasie z ul. Szydłowieckiej do Bazy MKS.
– kurs z ul. Szydłowieckiej wykonywany dotychczas o godz. 20:13 zostaje opóźniony na godz. 20:16.
– w ramach linii wykonywane będą następujące kursy obsługiwane dotychczas jako linia nr 22:
ul. Szydłowiecka:  09:00, 17:30, 17:56, 20:16, 23:32

LINIA 18:

– wydłużenie wszystkich kursów z Bazy MKS do Łyżew.
– kurs o godz. 13:37 z Bazy MKS zostaje opóźniony na godz. 13:47.

LINIA 19:

– wydłużenie wszystkich kursów z Bazy MKS do Łyżew oraz z ul. Słonecznej do ul. Kilińskiego.
– godziny odjazdów z ul. Kilińskiego: 06:03, 07:13, 08:30, 10:50, 13:15, 15:05 i 16:05.

LINIA 20:

– uruchomienie nowej linii, wydzielonej z linii nr 22, wykonującej kursy na trasie z Łyżew /Cmentarz do Przychodni Kolejowej.
– w ramach linii wykonywane będą następujące kursy obsługiwane dotychczas jako linia nr 22:
Łyżwy /Cmentarz: 07:55, 08:43, 11:28 i 13:27
Przychodnia Kolejowa: 08:02, 08:20, 09:10, 12:00 i 15:11

LINIA 21:

– uruchomienie nowej linii, wydzielonej z linii nr 22, wykonującej kursy na trasie z Bazy MKS do ul. Szydłowieckiej.
– w ramach linii wykonywane będą następujące kursy obsługiwane dotychczas jako linia nr 22:
04:51 i 06:05 z Bazy MKS
05:15 i 06:55 (w dni wolne od nauki szkolnej) z ul. Szydłowieckiej

LINIA 22:

– kursy jako linia 22 będą wykonywane na trasie z Łyżew /Cmentarz do ul. Rycerskiej II
– zlikwidowane zostają kursy o godz. 15:46 z ul. Szydłowieckiej i 16:10 z Bazy MKS
– godziny odjazdów:
05:44, 06:36, 09:30, 12:30, 13:59, 16:36, 17:54 z Łyżew
07:30, 10;13, 12:58, 16:05, 17:04, 19:36 z ul. Rycerskiej II
– kurs z Łyżew o godz. 06:36 będzie wykonywany tylko w dni nauki szkolnej
– kursy z Łyżew o godz. 12:30, 13:59, 16:36, 17:54 będą wykonywane wokoło os. Książęce trasą: ul. Książęca – Warszawska – Rycerska, odwrotnie niż dotychczas

LINIA 23:

– uruchomienie nowej linii, wydzielonej z linii nr 22, wykonującej kursy na trasie z Łyżew /Cmentarz do ul. Szydłowieckiej.
– linia będzie wykonywać wyłącznie kurs o godz. 06:36 wykonywany tylko w dni wolne od nauki szkolnej.

LINIA 24:

– uruchomienie nowej linii, wydzielonej z linii nr 22, wykonującej kursy na trasie z Podemłynka do ul. Rycerskiej II
– w ramach linii wykonywane będą następujące kursy obsługiwane dotychczas jako linia nr 22:
07:05, 15:08 i 19:06 z Podemłynka
06:21, 14:27 i 18:22 z ul. Rycerskiej II
– kurs o godz. 19:06 z Podemłynka będzie wykonywany wokoło os. Książęce trasą: ul. Książęca – Warszawska – Rycerska

LINIA 25:

– wszystkie kursy zostają wydłużone do Łyżew /Cmentarz
– godziny odjazdu:
Łyżwy /Cmentarz: 05:47, 06:55, 08:24, 09:52, 10:53, 12:5213:41, 14:12, 15:27
Harcerska II: 06:16, 07:27, 08:15, 09:15, 10:25, 11:25, 13:25, 14:44, 16:00
– kursy o godz. 08:15 z ul. Harcerskiej i 13:41 z Łyżew będą wykonywane tylko w dni nauki szkolnej
– kursy o godz. 10:53 z Łyżew i 11:25 z ul. Harcerskiej będą wykonywane tylko we wtorki i piątki

LINIA 26:

– kurs z ul. Szydłowieckiej z godz. 06:50 zostaje przesunięty na godz. 07:10
– kurs z Bernatki z godz. 07:27 zostaje przesunięty na godz. 07:33


DZIEŃ WOLNY

LINIA 7:

– kursy z ul. Szydłowieckiej o godz. 15:45 i 18:40 zostają wydłużone do ul. Kilińskiego
– godziny odjazdów z ul. Kilińskiego: 16:19 i 19:19

LINIA 13:

– jako linia nr 13 zostaną oznaczone wszystkie kursy wykonywane dotychczas jako linia nr 14
– w okresie wakacji będzie wykonywany dodatkowy kurs o godz. 20:15 z ul. Szydłowieckiej i o godz. 20:45 z Młodzaw

LINIA 17:

– uruchomienie nowej linii, wydzielonej z linii nr 22, wykonującej kursy na trasie z ul. Szydłowieckiej do Bazy MKS.
– w ramach linii wykonywane będą kursy obsługiwane dotychczas jako linia nr 22:
ul. Szydłowiecka: 19:00, 20:16

LINIA 19:

– wszystkie kursy zostaną wydłużone do ul. Kilińskiego
– kurs z Łyżew /Cmentarz o godz. 13:45 przesunięty na godz. 13:52.

LINIA 21:

– uruchomienie nowej linii, wydzielonej z linii nr 22, wykonującej kursy na trasie z Bazy MKS do ul. Szydłowieckiej.
– w ramach linii wykonywany będą jeden kurs obsługiwany dotychczas jako linia nr 22:
Baza MKS: 19:04

LINIA 22:

– w ramach linii nr 22 zostaje wyłącznie jeden kurs o godz. 06:06 wykonywany tylko w soboty z Łyżew do ul. Rycerskiej II wokoło os. Książęce trasą: ul. Książęca – Warszawska – Rycerska
– pozostałe kursy wykonywane dotychczas jako linia nr 22 na trasie z Łyżew do ul. Szydłowieckiej będą wykonywane jako linia nr 23.

LINIA 23:

– uruchomienie nowej linii, wydzielonej z linii nr 22, wykonującej kursy na trasie z Łyżew /Cmentarz do ul. Szydłowieckiej.
– w ramach linii wykonywane będą kursy obsługiwane dotychczas jako linia nr 22:
Łyżwy /Cmentarz: 07:30, 09:35, 11:35 i 13:20
ul. Szydłowiecka: 09:00, 11:00, 12:40, 15:00

LINIA 25:

– wszystkie kursy zostają wydłużone do Łyżew /Cmentarz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

*

*