Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej – analiza koncepcji projektowej

W dniu 10 czerwca 2019r. otwarte zostały oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej” w Skarżysku-Kamiennej. Na sfinansowanie zamówienia gmina przeznaczyła 100 tys. złotych. Złożonych zostało pięć ofert, żadna z nich nie mieści się w zakładanym budżecie.

Najtańsza z ofert, złożona przez firmę KPK-Projekt z Zambrowa opiewa na kwotę 158 670,00 zł brutto, najdroższa zaś złożona została przez firmę NEOTRANS Sp. z o.o. za 244 032,00 zł brutto. Trwa ocena formalna ofert, lecz patrząc na założony budżet (100 tys. złotych brutto) trudno powiedzieć, czy zostanie wyłoniony wykonawca. Pełną dokumentację przetargu znaleźć można tutaj: LINK

Koncepcje projektowe – co zawierają?

Przyjrzyjmy się jednak kwestii koncepcji realizacji przebudowy ulic objętych projektem.
W załączonych do ogłoszenia materiałach przetargowych znaleźć można koncepcję realizacji przebudowy ulic obejmującą cztery proponowane warianty przebudowy. Głównymi założeniami inwestycji jest wykonanie nowego odwodnienia ulic oraz budowa chodników lub ciągów pieszo-rowerowych po obu stronach jezdni. Trzy warianty obejmują przedstawienie możliwości ewentualnej rozbudowy ulic Głównej i Rajdowej z wyjściem poza istniejące pasy drogowe – wymagałoby to jednak dokonania podziału działek i wykupu gruntów (głównie pod chodniki, a także w miejscach nowoprojektowanych zatok autobusowych). Dobrze wiemy, że wiąże się to z dodatkowymi, niemałymi kosztami, dlatego też Wariant IV koncepcji obejmuje przedstawienie możliwości wykonania przebudowy ulic w granicach istniejących pasów drogowych.

Zgodnie z opracowanymi założeniami koncepcyjnymi, na końcu ul. Rajdowej w pobliżu skrzyżowania z planowaną drogą techniczną nad budowaną obecnie drogą ekspresową S-7, powstać ma pętla autobusowa umożliwiająca zawracanie autobusów komunikacji miejskiej. Obecnie odbywa się to na utwardzonym placyku i nieraz konieczne jest wykonywanie manewru zawracania „na trzy”. Przypomnijmy, że w 2014 roku przygotowane zostało przez nas opracowanie dotyczące tego, jak mogłyby wyglądać niektóre pętle autobusowe w Skarżysku – wśród prezentowanych przykładów znaleźć można tam także tę lokalizację.

W Wariancie I zaprojektowane zostały jednokierunkowe pasy rowerowe bo obu stronach jezdni, które byłyby przerywane w miejscu przystanków autobusowych. Pasy te znajdowałyby się na tej samej wysokości co jezdnia i wykonane byłyby z nawierzchni bitumicznej.
Wariant II zakłada budowę ciągów pieszo-rowerowych (podobnych jak na ul. Metalowców) oraz zatok dla autobusów. Jest to najbardziej kosztowny wariant ze względu na to, że szerokość pasa drogowego w miejscu przystanków autobusowych wynosiłaby co najmniej 16 metrów (obecnie jest to ok. 10 metrów). Wiąże się to z koniecznością wykupu gruntów praktycznie wzdłuż całej drogi.
Zgodnie z Wariantem III projekt przewiduje budowę jezdni o standardowej szerokości wraz z chodnikami wyłącznie do ruchu pieszego po obu stronach jezdni. Miejsca zatrzymania autobusów na przystankach zlokalizowane zostałyby w zatokach – wymagany jest wykup gruntu wyłącznie w miejscu przystanków. Jest to wariant przewidujący rozbudowę ulicy w najmniejszym stopniu generujący konieczność poniesienia kosztów wykupu terenu pod drogę.

Naszym zdaniem wariantem najmniej ingerującym w układ komunikacyjny oraz powodującym poprawę bezpieczeństwa jest Wariant IV, który zakłada jedynie przebudowę ulic Głównej i Rajdowej tj. budowę jezdni o pasach ruchu szerokości 3 metrów oraz chodnikami po obu stronach jezdni o szerokości 2 metry każdy. Miejsca zatrzymania autobusów znajdowałyby się na pasie ruchu, co powoduje dodatkowe uspokojenie ruchu, a w konsekwencji poprawę bezpieczeństwa pieszych. Tworzenie zatok autobusowych generuje dodatkowe koszty (m.in. wykup terenu pod ich budowę czy nawet samo wykonanie z kostki), a ilość autobusów kursujących teraz (bądź w przyszłości) z pewnością nie wpłynie na znaczące blokowanie ruchu pojazdów. Ruch pojazdów nie jest też na tyle intensywny żeby tworzyć dedykowane pasy rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe wobec czego z całą stanowczością popieramy wykonanie przebudowy ulic zgodnie z ostatnim wariantem.

Kolejny krok w kierunku poprawy warunków na osiedlu Pogorzałe został poczyniony. Pozostaje nam czekać tylko na to, kiedy inwestycja zostanie zrealizowana. Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna (Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2018r.) realizacja powyższej inwestycji przewidziana jest dopiero na lata 2022-2023.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

*

*