Komunikacyjne peryferia miasta – Skarżysko Książęce

Osiedla położone na peryferiach miast niejednokrotnie mają znacznie uboższą ofertę komunikacji miejskiej niż ma to miejsce na osiedlach znajdujących się w centrum miasta. W przypadku Skarżyska przykładem takich miejsc są m.in. osiedla Książęce i Pogorzałe. W tym tygodniu minęło dokładnie 20 lat od czasu przyłączenia tych osiedli do terenu miasta Skarżysko-Kamienna. W niektóre dni mieszkańcy tych osiedli nadal są wręcz zmuszeni są do korzystania z własnych samochodów lub pozostaje im wielokilometrowa podróż piesza do najbliższego przystanku transportu publicznego. W artykule tym skupimy się na pierwszym z wymienionych osiedli.

Na osiedlu Książęce w dni robocze kursują dwie linie autobusowe. Są to linie 9 i 22, które mają odpowiednio 7 i 4 kursów. Dodatkowo jeden kurs w dni nauki szkolnej wykonuje tutaj linia 20. Podsumowując, daje to łącznie 12 kursów w ciągu doby (13 w dni targowe). Taka ilość kursów jest obecnie zadowalająca, a w dodatku najczęściej kursujące linie jeżdżą względem siebie w przeciwnych kierunkach, co daje możliwość łatwiejszego przemieszczania się wewnątrz osiedla.

W weekendy oferta komunikacji miejskiej na tym osiedlu jest zdecydowanie uboższa. W soboty na Książęcym autobusy pojawiają się trzy razy dziennie (dwukrotnie linia 7 i raz linia 22), natomiast w niedziele kursuje wyłącznie autobus linii 7 – przejeżdża on przez osiedle dwukrotnie. Sytuacja, że w dni wolne jest tak niewiele kursów autobusów umożliwiających dostanie się do innych części miasta powoduje, że mieszkańcy osiedla zmuszeni są do korzystania z usług prywatnych przewoźników bądź z transportu indywidualnego (samochód, rower itp.). Godziny kursowania autobusów MKS są tak ułożone, że niemożliwym staje się dojazd do pracy czy nawet na zakupy.

Stan obecny:

Przyst. Rycerska IV
7 11:45s 14:20n 19:58z
22 06:32s

s- kurs wykonywany w soboty
n- kurs wykonywany w niedziele i święta
z- kurs do pętli przy ul. Szydłowieckiej

Rozwiązaniem, które naszym zdaniem powinno zostać wprowadzone dla poprawy jakości weekendowej komunikacji miejskiej na osiedlu Książęce, jest wydłużenie dwóch kursów linii nr 7 w godzinach porannych i popołudniowych oraz ustanowienie, aby dotychczasowe kursy wydłużone dojeżdżały na os. Książece przez cały weekend. Dzięki temu rozwiązaniu do osiedla w dni wolne autobus docierał by co około 2-3 godziny.

Stan proponowany:

Przyst. Rycerska IV
7 09:10 11:45 14:20 16:55 19:58z
22 06:32s

s- kurs wykonywany w soboty
z- kurs do pętli przy ul. Szydłowieckiej

Taki układ kursów wpisuje się w obecne godziny kursowania linii na pozostałym odcinku, dzięki czemu nie byłaby konieczna zmiana całego rozkładu jazdy linii nr 7. Przypomnijmy, że wiele lat temu autobus kursował dokładnie tak samo, wobec czego byłoby to przywrócenie układu kursów przez osiedle Książęce.

Zwiększenie ilości kursów zdecydowanie pozytywnie wpłynęłoby na poprawę jakości komunikacji miejskiej na tym położonym na peryferiach miasta osiedlu. Jest to szczególnie istotne, że oferta komunikacyjna stanie się zrównoważona zarówno w dni robocze, jak i w weekendy. Zwiększona częstotliwość kursów przez os. Książęce umożliwiłaby wtedy mieszkańcom w soboty sprawny dojazd i powrót z zakupów na targowisku „Manhattan”, a w niedziele, szczególnie w okresie letnim, łatwiejszy dojazd do miejsc rekreacji.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

*

*