MKS kupuje trzy używane autobusy

Kilka dni temu na stronie internetowej MKS Skarżysko pojawiło się zapytanie ofertowe dotyczące dostawy trzech sztuk używanych autobusów. MKS planuje zakupić w ten sposób nieznacznie odświeżyć swoją flotę oraz stopniowo zastąpić najstarsze autobusy.

MKS Skarżysko w zapytaniu ofertowym poszukuje 3 sztuk autobusów niskopodłogowych (lub niskowejściowych) posiadających podest wjazdowy umożliwiający wejście do pojazdu osobom niepełnosprawnym. Autobusy muszą być wyprodukowane w latach 2002-2005, spełniać normę czystości spalin minimum Euro 3, posiadać trzy pary drzwi i nie mniej niż 33 miejsca siedzące. Zamawiający wskazał także, aby przebieg autobusów nie był większy niż 900 tysięcy kilometrów, co potwierdzone ma być udokumentowaną historią służby.

Od wykonawcy wymagane jest, aby do oferty dołączone zostały kserokopie dowodów rejestracyjnych, szczegółowy opis i dokumentacja fotograficzną oferowanych autobusów. Pojazdy muszą być sprawne technicznie, bez uszkodzeń (nie mogą posiadać widocznych ubytków w nadwoziu i elementach podwozia, których przyczyną byłaby korozja lub inne czynniki) – innymi słowy pojazdy muszą być gotowe do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej. Ocena stanu technicznego każdego zaoferowanego autobusu będzie dokonywana odrębnie przez przedstawicieli Zamawiającego w siedzibie oferenta. Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa 12 czerwca 2017r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Dostawa autobusów pozostaje w gestii MKS Skarżysko.

Zakupione autobusy pozwolą nieco odmłodzić flotę skarżyskiego przewoźnika, lecz mimo to będą to co najmniej 12-letnie pojazdy. Jak udało nam się dowiedzieć, nieoficjalnie zakup tych pojazdów pozwoli wycofać najbardziej wyeksploatowane autobusy. Przypomnijmy, że MKS Skarżysko wciąż posiada pamiętające początek lat 90. Jelcze PR110M, które w tym roku mają 26-27 lat.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

*

*