Archive for the Felietony i komentarze Category

Komunikacyjne peryferia miasta – Skarżysko Książęce

Osiedla położone na peryferiach miast niejednokrotnie mają znacznie uboższą ofertę komunikacji miejskiej niż ma to miejsce na osiedlach znajdujących się w centrum miasta. W przypadku Skarżyska przykładem takich miejsc są m.in. osiedla Książęce i Pogorzałe. W tym tygodniu minęło dokładnie 20 lat od czasu przyłączenia tych osiedli do terenu miasta Skarżysko-Kamienna. W niektóre dni mieszkańcy tych osiedli nadal są wręcz zmuszeni są do korzystania z własnych samochodów lub pozostaje im wielokilometrowa podróż piesza do najbliższego przystanku transportu publicznego. W artykule tym skupimy się na pierwszym z wymienionych osiedli.
Czytaj dalej…

Kursowanie autobusów MKS Skarżysko-Kamienna w okresie Wszystkich Świętych

W dniu wczorajszym MKS Skarżysko-Kamienna na swojej stronie internetowej opublikowało informację dotyczącą uruchomienia dodatkowych kursów autobusów w dniu Wszystkich Świętych. Poniżej przedstawiamy naszą opinię dotyczącą planu uruchomienia dodatkowych kursów oraz kilka propozycji zmian, jakie naszym zdaniem są niezbędne dla poprawy komfortu dojazdu do skarżyskich nekropolii.
Czytaj dalej…

Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej – analiza koncepcji projektowej

W dniu 10 czerwca 2019r. otwarte zostały oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej” w Skarżysku-Kamiennej. Na sfinansowanie zamówienia gmina przeznaczyła 100 tys. złotych. Złożonych zostało pięć ofert, żadna z nich nie mieści się w zakładanym budżecie.
Czytaj dalej…

Co dalej po likwidacji „Agatki”?

30 czerwca 2017 roku swój ostatni kurs wykonała obsługiwana przez MZK Starachowice linia autobusowa „A” łącząca Skarżysko-Kamienną oraz Starachowice. Po likwidacji linii powstał problem dojazdu mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż trasy do pracy i szkół w Skarżysku i Starachowicach. Jej zadanie wprawdzie przejęły prywatne firmy od dłuższego czasu obsługujące własne trasy, lecz często okazują się one niewystarczające. Nasuwa się więc pytanie: jak wygląda przyszłość połączenia na tej trasie?

Przypomnijmy, od listopada 2015 roku w związku z decyzją o stopniowym zaprzestaniu funkcjonowania linii podmiejskich, MKS Skarżysko-Kam. wycofało się z obsługi linii „A”. Od tej pory obsługę wszystkich kursów przejęło MZK Starachowice, realizując połączenie na zasadach komercyjnych. Innymi słowy linia musiała utrzymywać się z pieniędzy ze sprzedaży biletów osobom podróżującym na trasie ze Skarżyska do Starachowic.
Czytaj dalej…

Ograniczenie kursowania linii podmiejskich. Co to oznacza dla mieszkańców?

W ostatnim czasie dużo mówi się o braku porozumienia pomiędzy gminą Skarżysko-Kamienna a gminami ościennymi w sprawie finansowania podmiejskich kursów linii autobusowych MKS. Co to oznacza dla poszczególnych gmin? Jakie pociągnie to za sobą zmiany?

Aktualnie autobusy kursują praktycznie do wszystkich gmin położonych na terenie powiatu skarżyskiego. A więc poza terenem miasta Skarżysko-Kam. są to gminy Bliżyn, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne. Niejako rykoszetem autobusy pojawiają się także w gminach sąsiednich powiatów tj. w Parszowie (gm. Wąchock), Jagodnem i Gadce (gm. Mirzec). Jest także linia „A”, która łączy Skarżysko ze Starachowicami, obsługując także miejscowości położone wzdłuż DK nr 42.
Czytaj dalej…

Czy możemy liczyć na remont pętli autobusowych?

Na terenie Skarżyska funkcjonuje obecnie 21 pętli autobusowych, na których linie autobusowe kończą swoje trasy. Co najmniej 6 z nich wymaga przebudowy, gdyż ich stan techniczny jest nieodpowiedni do obsługi przez komunikację miejską. Zły stan nawierzchni, brak miejsca do postoju autobusu, brak miejsca do zawrócenia autobusem „na raz”, brak schronienia dla pasażerów – to tylko część wad, które powinny zostać wyeliminowane, aby transport publiczny na terenie naszego miasta mógł sprawnie funkcjonować.
Czytaj dalej…