LGHT-ang ulat ng proyekto na isinumite sa control ng polusyon para sa unit ng crusher ng bato