LGHT-ang problema sa pagbaril ay nagdaragdag ng kahusayan na bato ng kahusayan