LGHT-pagganap ng pandurog sa pagbabawas ng ratio ng hg5s