LGHT-kinakailangang mga detalye ng kuryente para sa zenithtph crusher