LGHT-ang halaman ng pandurog ng bato ay ginamit ang dubai