LGHT-demonyo pandurog mga panlipunang emperyo ay nadurog fa