LGHT-ginagamit ng pandurog upang itapon ang kasanayan bomba bdu